Kartuskie Centrum CARITAS zrealizowało projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Hospicjum w Kartuzach”. W wyniku realizacji zadania wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,595 kWp. Instalacja zasila w energię elektryczną budynek nowo wybudowanego hospicjum stacjonarnego w Kartuzach.
Całkowita wartość projekty wyniosła 217 589,46 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w formie dotacji bezzwrotnej, w kwocie 195 820,00 zł.
O nas

Kim jesteśmy?

Kartuskie Centrum Caritas powstało z potrzeby niesienia pomocy. Tworzą je ludzie, dla których dobro drugiego człowieka — jego zdrowie, jakość życia i rozwój — są najważniejszymi wartościami. Od lat, opiekując się chorymi, potrzebującymi, osobami niesamodzielnymi oraz starszymi, dajemy wyraz naszej determinacji, zaangażowania i ofiarności na rzecz bliźniego. Integrując środowisko lokalne i angażując w nasze projekty dzieci i młodzież, oddziałujemy wychowawczo i zapewniamy opiekę najmłodszym.​

Hospicjum Domowe

Od 2011 roku prowadzimy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum domowe i niesiemy pomoc nieuleczalnie i terminalnie chorym osobom

Hospicjum stacjonarne

W roku 2019 rozpoczęliśmy budowę stacjonarnego hospicjum, które stanie się domem wsparcia dla prawie 40 nieuleczalnie chorych osób.

Działalność

Kartuskie Centrum Caritas od lat skupia się na niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym, integrowaniu społeczności lokalnej, animowaniu działań z zakresu wolontariatu.

Zbiórki prywatne i publiczne

Środki finansowe na naszą działalność medyczną i charytatywną pozyskujemy od NFZ, Odpowiedzialnych społecznie firm i indywidualnych darczyńców. Prosimy, podziel się dobrem z potrzebującymi!

Dwa światy

Od niemal 10 lat organizujemy charytatywny koncert. To dla nas ważna okazja do wyrażenia wdzięczności dla naszych wolontariuszy i dobroczyńców.

Pola Nadziei

Idea hospicyjna realizuje się w naszym centrum także poprzez uczestnictwo i wpółorganizację ogólnopolskiej akcji charytatywnej znanej jako Pola Nadziei

Dla dzieci i młodzieży

Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz zapewnienia dobrej przyszłości nowemu pokoleniu. Wspieramy ich edukację i kształtujemy ich postawy.

Dla potrzebujących

Naszymi działaniami pomocowymi obejmujemy także osoby i rodziny z różnorodnymi potrzebami - materialnymi, duchowymi, edukacyjnymi, specjalnymi. Na miarę naszych możliwości włączamy się w angażowanie podmiotów trzecich mogących zapewnić fachową pomoc.

Dla seniorów

Od 2021 roku prowadzimy działania aktywizujące dla osób w wieku 50+ i angażujemy lokalną społeczność.

pacjentów objętych opieką
lat doświadczenia​
uczestników kolonii
zorganizowanych eventów
Kontakt

Napisz do nas!

Tu jesteśmy

Zapraszamy na spotkanie!

Więcej o KCC

Bądź na bieżąco z Kartuskim Centrum Caritas​

Sprawdź także

Przejdź do Parafii Św. Wojciecha w Kartuzach​

Nasi darczyńcy

Współpracują z nami